Cần có kỹ năng sống để tiết chế bản thân

09/10/2019

Cần có kỹ năng sống để tiết chế bản thân


Chuyên đề ANTG có bài “Án mạng vì lý do… lãng nhách”, 16-12, chúng tôi có đề cập tới hành vi của các đối tượng đoạt mạng người vì những lý do không đáng có. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập dưới góc độ tâm lý của hành vi.