“Gia đình học tập” mà các chủ hộ đang phải đăng ký là gì?

31/12/2019

“Gia đình học tập” mà các chủ hộ đang phải đăng ký là gì?

“Gia đình học tập” mà các chủ hộ đang phải đăng ký là gì?
Một số bạn đọc nhận được tờ đăng ký "Gia đình học tập năm 2019". Họ thắc mắc không biết đăng ký cái này để làm gì và tại sao phải đăng ký?
 

Thời gian gần đây nhiều bạn đọc nhận được giấy đăng ký Gia đình học tập năm 2019. "Lần đầu tiên mình thấy cái này, đăng ký cái này để làm gì? Mà tại sao phải đăng ký?”- bạn đọc tên Hương (TP.HCM) thắc mắc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 12-2015, Hội khuyến học Việt Nam ra Quyết định 448/QĐ-KHVN ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020.

Đây là bộ tiêu chí do Hội khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng nhằm mục đích động viên, khuyến khích phong trào xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở, tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

“Gia đình học tập” mà các chủ hộ đang phải đăng ký là gì? - ảnh 1
Giấy đăng ký gia đình học tập năm 2019.  

 

Để được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập cần" phải đáp ứng các tiêu chí như: Học tập của trẻ em trong gia đình, học tập của người lớn trong gia đình, điều kiện học tập của gia đình, tác động hiệu quả học tập của các thành viên trong gia đình...

Cụ thể, đối với trẻ em phải có kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên, lễ phép với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chung ở địa phương. Đối với người lớn (từ 19 đến 60 tuổi) phải đạt chuẩn biết chữ từ bậc 1 trở lên (tương đương từ lớp 3 trở lên).

Về điều kiện học tập gia đình có ít nhất một phương tiện (sách, báo, góc học tập, điện thoại, tivi, máy tính, internet...) để tạo điều kiện cho trẻ em và người lớn trong gia đình được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.