Giao tiếp học là gì?!

22/08/2018

Giao tiếp học là gì?!

Tại sao phải học về giao tiếp, xã hội văn minh thời công nghiệp và sự biến đổi vượt bậc của xã hội đã ít nhiều thay đổi, biến hóa quan điểm, cách sống.

Rất cần thiết phải quan tâm đến chủ đề giao tiếp trong xã hội ngày nay.

Bài viết cần thời gian để hoàn thiện, chỉ tóm lược những điểm khái quát mà giao tiếp học có thể manag lại cho cuộc sống.

GIÁ TRỊ BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC NẾU ĐẠT KỸ NĂNG GIAO TIẾP TỐT:

-       TỰ TIN và CHỦ ĐỘNG  trong giao tiếp

-       Biết cách luôn TẠO ẤN TƯỢNG tốt đẹp với người khác

-       Học được KỸ NĂNG GIAO TIẾP hiệu quả trong mọi tình huống

-       Trang bị những kỹ năng  XỬ LÝ TỪ CHỐI THUYẾT PHỤC

-       Cách thức để luôn tạo sự SINH ĐỘNG VÀ THUYẾT PHỤC trong giao tiếp

-       Nghệ thuật vận dụng các NGÔN NGỮ CƠ THỂ để tác động và gây ảnh hưởng tích cực đến người nghe

-       Biết tạo ra một PHONG CÁCH NÓI CHUYỆN chuyện hài hước, dí dỏm để luôn tạo bầu không khí thân thiện và nhiều cảm xúc

-       Biết cách đặt các câu hỏi và LẮNG NGHE, THẤU CẢM với người khác

-       Biết cách xây dựng,  duy trì và phát triển các MỐI QUAN HỆ

-       Giải quyết những tình huống MÂU THUẪN trong cuộc sống theo cách tốt nhất

Thiên Phú