Khoa học nhận thức

22/08/2018

Khoa học nhận thức

Khoa học nhận thức (tiếng Anhcognitive science) thường được định nghĩa là ngành nghiên cứu về bản chất của trí tuệ[1]. Hầu như tất cả các giới thiệu chính thức về khoa học nhận thức nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực nghiên cứu là kết hợp của nhiều ngành, trong đó tâm lý họcthần kinh họcngôn ngữ họctriết họckhoa học máy tínhnhân loại học, và sinh học là các nhánh ứng dụng hoặc chuyên hóa chính của ngành khoa học này.
 
 
Jump to navigationJump to search
 
Não người được vẽ theo dữ liệu MRI