Tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump cao chưa từng thấy

25/05/2019

Tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump cao chưa từng thấy

Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang hôm 5.2.2019. Ảnh: AFP
IFrame
Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang hôm 5.2.2019. Ảnh: AFP