TPHCM triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường

22/04/2019

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn các trường học xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, nhằm mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.
3.jpgQuy tắc ứng xử văn hóa trong trường học nhằm tạo nên một môi trường lành mạnh, an toàn trong môi trường giáo dục

Quy tắc ứng xử trong trường học là những chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hóa thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập… Qua đó, nhằm điều chỉnh cách thức ứng xử của mọi thành viên trong nhà trường theo thuần phong mỹ tục và chuẩn mực giáo dục; tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh trong nhà trường.

1.jpgKhông chỉ hướng tới những tác dụng trong trường học, mà bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường còn nhằm mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh của thế hệ trẻ cả ở ngoài xã hội

Trên cơ sở đó, ngành GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường khi xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa cần bảo đảm các tiêu chí: Định hướng giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách học sinh-sinh viên; phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận; phù hợp với quy định của pháp luật; phù hợp với mục tiêu, đặc điểm của nhà trường; đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi. Đặc biệt là phải đảm bảo tính dân chủ, nhân văn; Chú ý xây dựng quan hệ ứng xử giữa các thành viên chuẩn mực, theo đúng tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, nâng cao năng lực trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa tại đơn vị cụ thể, phù hợp với các bậc học, sớm triển khai để các nội dung của quy tắc ứng xử văn hóa học đường nhanh chóng phát huy tác dụng trong thực tế.

2.jpgSự xuống cấp của môi trường văn hóa trong học đường là vấn đề đã được cảnh báo, cần có những giải pháp cấp thiết để chấn chỉnh

Việc chỉ đạo triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường là động thái có nhiều ý nghĩa giữa lúc vấn đề đạo đức, văn hóa ứng xử xuống cấp ở môi trường học đường và cả môi trường xã hội.

Sự xuống cấp này không chỉ khiến cho môi trường học đường phát sinh nhiều vấn đề đáng lo ngại, sự an toàn của học sinh và giáo viên không được đảm bảo, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục, mà còn tác động tiêu cực đến quá trình hình thành nhân cách của thế hệ trẻ, ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến đạo đức xã hội và chất lượng nguồn nhân lực.